Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam)
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir bijusi nodarbināta pirms 1996.gada, saņemt izziņu vai informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā reģistrētajiem personas nodarbinātības un tiem pielīdzinātajiem periodiem, kas dod tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem.  Portālā www.latvija.lv dati tiek atjaunoti ne retāk kā divas reizes mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija