Atzinumu sniegšana par preces raksturu un atbilstību stratēģiskas nozīmes preces statusam
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Tiek sniegts atzinums stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektiem par to, vai konkrētā prece atbilst stratēģiskas nozīmes preces statusam – subjekts atsūta preces aprakstu vai rēķinu pa faksu vai e-pastu un īsā laikā saņem to atpakaļ ar atzīmi, vai precēm ir nepieciešama vai nav nepieciešama licence.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atzinumu var saņemt ikviens interesents
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Ārlietu ministrija Stratēģiskas nozīmes preču aprites dokumentu izsniegšana
LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA Konsultāciju sniegšana par stratēģiskas nozīmes preču aprites jautājumiem