Stratēģiskas nozīmes preču aprites dokumentu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Izsniedz stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, tranzīta licences, preču pārvietošanas licences ES ietvaros, kā arī starptautiskos importa sertifikātus, galīgā izlietojuma apliecinājumus, piegādes kontroles sertifikātus un eksperta izziņas, lai nodrošinātu stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli Latvijas Republikā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Latvijas pilsonis vai Latvijā reģistrēta uzņēmējsabiedrība, kas veic darījumu ar stratēģiskas nozīmes precēm un ir uzskatāma par stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Licences izsniegšanas termiņš 1 mēnesis. Papildus pārbaužu gadījumā vai pieprasot papildus informāciju no citām iestādēm, tai skaitā ārvalstu, licences termiņš tiek pagarināts uz papildus mēnesi. Ja informācija netiek iesniegta/saņemta, tad termiņš pagarinās uz nenoteiktu laiku.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA Atzinumu sniegšana par preces raksturu un atbilstību stratēģiskas nozīmes preces statusam
LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA Konsultāciju sniegšana par stratēģiskas nozīmes preču aprites jautājumiem