Informācija par VSAA veiktajiem maksājumiem
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai iegūt informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtās pensijas, pabalsta vai atlīdzības summām, kas nosūtītas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ieskaitīšanai klienta norādītajā kontā vai piegādei klienta dzīvesvietā.
Izziņu par izmaksai nosūtītajām pensiju, pabalstu vai atlīdzību summām var saņemt arī legalizācijai (dokumentu īstuma apliecināšanai ārvalstī), ko veic Ārlietu ministrijas konsulārā amatpersona.
Portālā www.latvija.lv dati pieejami par periodu no 2008. gada un tiek atjaunoti ne retāk kā divas reizes mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu klātienē jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) teritoriālajā nodaļā vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai nosūtot iesniegumu pa pastu vai pa e-pastu, kā arī izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv (izņemot izziņu legalizācijai).
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara izziņas saņemšanai. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ar pievienotu laika zīmogu. Pieprasot e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties portālā, izmantojot portālā piedāvātos autentifikācijas veidus.
Klātienē, pa pastu vai pa e-pastu iesniedzams:
Iesniegums izziņas par VSAA pakalpojumiem saņemšanai (izvēle: par izmaksai nosūtītajām pensiju/pabalstu/atlīdzību summām);
Iesniegums legalizācijas izziņas saņemšanai (izvēle: par izmaksai nosūtītajām pensiju/pabalstu/atlīdzību summām).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...