Informācija par VSAA pakalpojumu apmēru
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai iegūt informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtās pensijas, pabalsta vai atlīdzības apmēru. Izziņu par VSAA piešķirtā pakalpojuma apmēru var saņemt arī legalizācijai (dokumentu īstuma apliecināšanai ārvalstī), ko veic Ārlietu ministrijas konsulārā amatpersona. Portālā www.latvija.lv dati pieejami par periodu no 2008. gada un tiek atjaunoti ne retāk kā divas reizes mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu klātienē jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) teritoriālajā nodaļā vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai nosūtot iesniegumu pa pastu vai pa e-pastu, kā arī izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv (izņemot izziņas legalizācijai).
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara izziņas saņemšanai. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ar pievienotu laika zīmogu. Pieprasot e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties portālā, izmantojot portālā piedāvātos autentifikācijas veidus.
Klātienē, pa pastu vai pa e-pastu iesniedzams Iesniegums izziņas par VSAA pakalpojumiem saņemšanai (izvēle: par pakalpojuma apmēru) vai Iesniegums legalizācijas izziņas saņemšanai (izvēle: par pakalpojuma apmēru).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...