Informācija par VSAA pakalpojumu apmēru
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai iegūt informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtās pensijas, pabalsta vai atlīdzības apmēru. Izziņu par VSAA piešķirtā pakalpojuma apmēru var saņemt arī legalizācijai (dokumentu īstuma apliecināšanai ārvalstī), ko veic Ārlietu ministrijas konsulārā amatpersona. Portālā www.latvija.lv dati pieejami par periodu no 2008. gada un tiek atjaunoti ne retāk kā divas reizes mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
IESNIEGUMS IZZIŅAS PAR VSAA PAKALPOJUMIEM SAŅEMŠANAI
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
IESNIEGUMS LEGALIZĀCIJAS IZZIŅAS SAŅEMŠANAI
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1