Konsultācijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Konsultācijas šādos jautājumos:
1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formas;
2. dzīvokļu īpašnieku sabiedrības izveide, savstarpēja līguma slēgšana;
3. kopsapulces organizēšanas kārtība;
4. daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas juridiskie aspekti;
5. rīcība ar kopīpašumu;
6. normatīvo aktu skaidrojumi nekustamā īpašuma jomā;
7. apsaimniekošanas līgumu projektu izvērtēšana
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.07.