Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros persona var reģistrēt informāciju par plānoto ceļojumu, lai Ārlietu ministrija varētu sazināties un nepieciešamības gadījumā operatīvi nodrošināt personas konsulāro aizsardzību ārvalstī ārkārtas situācijā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis un bezvalstnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā), kuras uzturas vai plāno doties uz ārvalstīm uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus
Termiņš:
Reģistrēt informāciju par plānoto ceļojumu var tiešsaistes režīmā (24/7). Ja ārvalstī iestājas ārkārtas situācija, Ārlietu ministrija sazinās un nepieciešamības gadījumā sniedz konsulāro palīdzību.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Ārlietu ministrija Elektroniska iesnieguma pieņemšana dokumentu izprasīšanai