Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros persona var reģistrēt informāciju par plānoto ceļojumu, lai Ārlietu ministrija varētu sazināties un nepieciešamības gadījumā operatīvi nodrošināt personas konsulāro aizsardzību ārvalstī ārkārtas situācijā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis un bezvalstnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā), kuras uzturas vai plāno doties uz ārvalstīm uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus
Termiņš:
Reģistrēt informāciju par plānoto ceļojumu var tiešsaistes režīmā (24/7). Ja ārvalstī iestājas ārkārtas situācija, Ārlietu ministrija sazinās un nepieciešamības gadījumā sniedz konsulāro palīdzību.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ārlietu ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.23.