Eiropas Kopienas zvejas žurnāls
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Eiropas Kopienas zvejas žurnāls nepieciešams, lai veiktu zivju resursu uzskaiti atbilstoši atļautajām zvejas normām
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē vai pa pastu.
Jāiesniedz un jāuzrāda visi nepieciešamie dokumenti.
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Zivsaimniecības informācijas daļa Eiropas Kopienu zvejas žurnālu izsniedz zvejas kuģim, kurš garāks par 10 metriem, zvejai jūrā (Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras).
Zvejniekam izsniedz pa vienam zvejas žurnālam uz katru tam piederošo kuģi. Zvejas žurnālu apmaiņu veic, ja aizpildītajā zvejas žurnālā palikušas ne vairāk kā 10 neaizpildītas lapas un saņemts Zvejnieka rakstisks iesniegums.
Zvejas žurnālu var izsniegt ātrāk, ja Zvejnieks iesniegumā norāda pamatotus iemeslus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments
Adrese: Voleru iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests Zvejas kontroles departaments
Adrese: Voleru iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments
Adrese: Voleru iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki