Zvejas atļauja (licence) zvejai starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Licence nepieciešama, lai ilgtspējīgi apsaimniekotu un izmantotu Baltijas jūras un citu starptautisko ūdeņu zivju resursus
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz un jāuzrāda visi nepieciešamie dokumenti.
Nepieciešamie dokumenti:
iesniegums;
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu (kopiju) un ikgadējā nomas līguma protokolu (kopiju), nomas kuģiem – Zvejniecības komisijas sēdes protokola izrakstu (kopiju);
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (kopiju).
Dokumentu oriģinālus jāuzrāda iesniedzot iesniegumu vai saņemot licenci, ja dokumentus nosūta pa pastu.
Licenci izsniedz personai, kas minēta iesniegumā licences saņemšanai, pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas pret parakstu zvejas licenču reģistrācijas žurnālā.

Kanāli:

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vvd.gov.lv
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts vides dienesta reģionalajā vides parvaldē un iesniedz dokumentus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija: