Zvejas žurnāls rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Zvejas žurnāls rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos nepieciešams, lai veiktu zivju resursu uzskaiti atbilstoši atļautajām zvejas normām
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska, juridiska), kura saņēmusi Licenci rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē.
Jāuzrāda attiecīgie dokumenti.
Persona (juridiska, fiziska) zvejas žurnālu rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos var saņemt ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms nākamā mēneša sākuma
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts klātienē.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments
Adrese: Voleru iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki