Licence rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos
Izvēlētā organizācija: VALSTS VIDES DIENESTS
Īss apraksts:
Latvijas iekšējos ūdeņos drīkst zvejot, ja ir noslēgts zvejas tiesību nomas līgums ar pašvaldību un Valsts vides dienestā saņemta zvejas atļauja (licence). Komerciālajai zvejai jābūt attiecīgajā pašvaldībā saņemtai speciālajai atļaujai (licencei) komercdarbībai zvejniecībā. Pašpatēriņa zvejai fiziskām personām jābūt reģistrētām Valsts vides dienestā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums zvejas atļaujas (licences) saņemšanai rūpnieciskajai zvejai iekšējos un piekrastes ūdeņos un jāuzrāda attiecīgie dokumenti.
Nepieciešamie dokumenti uzzskaitīti VVD mājas lapā: Licence rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos.
Saņemot licenci jāuzrāda saistīto dokumentu oriģināli. Informācija par nepieciešamajiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments
Adrese: Voleri 2, Rīga, LV-1007
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests Zvejas kontroles departaments
Adrese: Voleri 2, Rīga, LV-1007
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Vienlaikus ar atļauju (licenci) zvejai iekšējos ūdeņos Valsts vides dienests izsniedz zvejas žurnālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments
Adrese: Voleri 2, Rīga, LV-1007
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki