Licence zvejai piekrastes ūdeņos
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Licence nepieciešama, lai ilgtspējīgi apsaimniekotu un izmantotu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņu zivju resursus
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz un jāuzrāda visi nepieciešamie dokumenti.
Juridiskajai personai:
-) iesniegums;
-) zvejas tiesību nomas līguma ar attiecīgo pašvaldību protokolu (kopiju);
-) savstarpējās vienošanās dokumentu par peldošā transportlīdzekļa izmantošanu (kopiju), ja zvejai izmanto citai personai piederošu peldošu transportlīdzekli;
-) speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (izsniedz Zemkopības ministrija) (kopiju).
Fiziskajai personai:
-) iesniegums;
-) zvejas tiesību nomas līguma ar attiecīgo pašvaldību protokolu (kopiju);
-) savstarpējās vienošanās dokumentu par peldošā transportlīdzekļa izmantošanu (kopiju), ja zvejai izmanto citai personai piederošu peldošu transportlīdzekli;
-) personas foto 3x4 cm, iesniedz tikai fiziskā persona, ja zvejo pašpatēriņam.
Dokumentu oriģinālus jāuzrāda iesniedzot iesniegumu vai saņemot licenci, ja dokumentus nosūta pa pastu.
Licences saņemšanai jāuzrāda:
-) Juridiskai personai:
* personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā (pilnvaru vai statūtus, vai citu apliecinošu dokumentu);
-) Fiziskajai personai: personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru, ja persona darbojas saskaņā ar citas fiziskās personas pilnvarojumu;
-) Gan Juridiskajai, gan Fiziskajai personai: dokumentu, kas apstiprina, ka zvejas kuģis ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Liepājas sektors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Rīgas sektors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Ventspils sektors
Pasts
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Liepājas sektors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Rīgas sektors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Ventspils sektors
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā (pilnvaru vai statūtus, vai citu apliecinošu dokumentu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Liepājas sektors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Rīgas sektors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Ventspils sektors