Zvejas žurnāls zvejai piekrastes ūdeņos
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Zvejas žurnāls zvejai piekrastes ūdeņos nepieciešams, lai veiktu zivju resursu uzskaiti atbilstoši atļautajām zvejas normām
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska, juridiska), kura saņēmusi Licenci zvejai piekrastes ūdeņos
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē.
Jāuzrāda attiecīgie dokumenti.
Persona (juridiska, fiziska) zvejas žurnālu zvejai piekrastes ūdeņos var saņemt ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms nākamā mēneša sākuma
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde