Zvejas žurnāls zvejai piekrastes ūdeņos
Izvēlētā organizācija: VALSTS VIDES DIENESTS
Īss apraksts:
Zvejas žurnāls zvejai piekrastes ūdeņos nepieciešams, lai veiktu zivju resursu uzskaiti atbilstoši atļautajām zvejas normām
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska, juridiska), kura saņēmusi Licenci zvejai piekrastes ūdeņos
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē.
Jāuzrāda attiecīgie dokumenti.
Persona (juridiska, fiziska) zvejas žurnālu zvejai piekrastes ūdeņos var saņemt ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms nākamā mēneša sākuma
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Liepājas sektors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Rīgas sektors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Ventspils sektors
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Liepājas sektors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Rīgas sektors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles Ventspils sektors