Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošana un izvietošana publiskās vietās Alūksnes novadā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personai, kura vēlas izvietot jaunu reklāmas nesēju vai veikt izmaiņas esošā, jāiesniedz Būvvaldei adresēts iesniegums ar ziņām par sevi un reklāmas nesēja izvietošanas adresi, kā arī reklāmas projekts

Personai, kura vēlas izvietot reklāmu uz piemērojama reklāmas nesēja, jāiesniedz Būvvaldei adresēts iesniegums ar ziņām par sevi un reklāmas izvietošanas adresi, kā arī idejas skice
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
10 darbdienas, ja nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Alūksnes novada Būvvaldē jāiesniedz reklāmas vai reklāmas objekta projekts, kas sastāv no:
1) Iesnieguma reklāmas izvietošanai (veidlapa), kurā norādīta šāda informācija:
- dati par reklāmas devēju un reklāmas izplatītāju: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);
- bankas rekvizīti, lai sagatavotu maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu;
- reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu);
- reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiks (izņemot izkārtni);
- reklāmas izmēri (m);

2)Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norāda izvietošanas veidu);
- papildefektu raksturojuma (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;
- ēkas īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotas personas rakstisks apliecinājums (saskaņojums uz reklāmas projekta lapas) reklāmas objekta izvietošanai, ja reklāmu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma.
Ja vēlas izvietot izkārtni, papildus iesniedz:
- pieslēguma projektu un saskaņojumu ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas.
Ja vēlas izvietot mobilo reklāmu, iesniegumā papildus jāsniedz ziņas par:
- izvietojamo reklāmu skaitu;
- transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktu specifisku identifikācijas numuru elektrotransportam, ja reklāmu plānots izvietot uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa;
- transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) valsts reģistrācijas numuru, ja reklāmu plānots izvietot uz piekabes (puspiekabes).

Ja vēlas saskaņot reklāmas grafiskā dizaina maiņu, izvietošanas termiņa pagarināšanu, iesniedz:
- iesniegumu reklāmas izvietošanai (veidlapa);
- reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju;
- krāsainu grafiskā dizaina skici vai fotomontāžu (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu);
- papildefektu raksturojumu (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki