Publisku pasākumu saskaņošana
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mazsalacas novada pašvaldība (mainīt)
Nosaukums pašvaldībā: Publisko pasākumu organizēšana (Mazsalacas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pasākuma organizators — rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu. Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mazsalacas novada pašvaldības dome
Atgādinājums
Ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma, publiskā pasākuma organizētājs, iesniedz iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem Mazsalacas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs, klātienē vai nosūtot pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi.
Brīdinājums
Ja pasākuma organizators noteiktajā laikā neiesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, pašvaldība neizsniedz atļauju attiecīgā pasākuma rīkošanai.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Mazsalacas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.24.