Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem
Izvēlētā organizācija: LR UZŅĒMUMU REĢISTRS
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina informācijas saņemšanu par Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem subjektiem, kā arī Uzņēmumu reģistra lietvedībā iesniegto dokumentu attiecībā uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētu subjektu vai juridisko faktu saņemšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma termiņš ir atkarīgs no pieprasītās informācijas satura, sākot ar 2 darba dienām un beidzot ar 1 mēnesi. Sīkāku informāciju par termiņiem atkarībā no pieprasītās informācijas iespējams atrast http://www.ur.gov.lv/?a=1201&v=lv.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Infomācijas pieprasīšana un maksas par pakalpojumu veikšana
Lai pieprasītu informāciju, jāaizpilda iesnieguma veidlapa.
Standartizētu izziņu var pieprasīt arī, izmantojot e-pakalpojumu tiešsaistes formā portālā www.latvija.lv.

Iesniegumu var iesniegt:
1)personīgi Uzņēmumu reģistrā (jebkurā nodaļā);
2) nosūtot pa pastu;
3)nosūtot pa elektronisko pastu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (pieprasītā informācija tiek nosūtīta elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu);
4) izmantojot e-pakalpojumu tiešsaistes formā portālā www.latvija.lv (tikai standartizētas izziņas, kas tiek nosūtītas elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Jārēķinās, ka lietas apskati ir iespējams veikt tikai klātienē.

Sīkāku informāciju par pakalpojuma saņemšanu iespējams iegūt http://www.ur.gov.lv/infopieprasisana.html.

Pakalpojumu apmaksāt ir iespējams šādos veidos:
1) Ar maksājumu karti uz vietas Uzņēmumu reģistrā;
2) Ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, pasts u.c.);
3) Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā portālā www.latvija.lv, ja tiek izmantots e-pakalpojums (tikai standartizētu izziņu gadījumā).
Iesniedzams dokuments
Pieprasījums brīvā formā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
E-pasts info@ur.gov.lv
Pasts
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Informācijas sagatavošana
Uzņēmumu reģistra darbinieks sagatavo klienta pieprasīto informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
E-pasts info@ur.gov.lv
Pasts
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
3. solis / Informācijas izsniegšana
Uzņēmumu reģistra darbinieks izsniedz informāciju atbilstoši iesniegumā norādītajam kanālam, kādā klients vēlas saņemt pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...