Speciāla atļauja jeb licence veterinārfarmaceitiskajai darbībai
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai centrālajā aparātā iesniedz iesniegumu licences saņemšanai veterinārfarmaceitiskās darbības uzsākšanai vai nosūta to PVD e-dokumenta formā (e-parakstīts iesniegums) uz PVD e-pasta adresi. Licencēšanas komisija izskata iesniegumu, pārbauda iesniedzēja atbilstību likuma noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu licences piešķiršanai un sagatavo speciālu atļauju. Jāiesniedz: iesniegums licences saņemšanai veterinārās aptiekas atvēršanai, iesniegumā norādītie dokumenti vai dokumentu kopijas.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu licences saņemšanai veterinārās aptiekas atvēršanai PVD teritoriālajā struktūrvienībā, centrālajā aparātā vai nosūta PVD e-dokumenta formā (e-parakstīts iesniegums), uz PVD e-pasta adresi. Licencēšanas komisija izskata iesniegumu, pārbauda iesniedzēja atbilstību likuma noteiktajam prasībām un pieņem rakstisku lēmumu. Lēmums tiek nosūtīts licences pieteicējam uz tā norādīto e-pasta adresi.
Jāiesniedz:
- iesniegums licences saņemšanai veterinārās aptiekas atvēršanai;
- dokumenta, kas apliecina telpu lietošanas tiesības, kopija;
- augstākās veterinārmedicīniskās vai farmaceitiskās izglītības diploma kopija;
- komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
- aptiekas vadītājam vai atbildīgajam speciālistam izsniegtās licences veterināro zāļu izplatīšanai kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...
E-pasts