Speciāla atļauja jeb licence veterinārfarmaceitiskajai darbībai
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai centrālajā aparātā iesniedz iesniegumu licences saņemšanai veterinārfarmaceitiskās darbības uzsākšanai vai nosūta to PVD e-dokumenta formā (e-parakstīts iesniegums) uz PVD e-pasta adresi. Licencēšanas komisija izskata iesniegumu, pārbauda iesniedzēja atbilstību likuma noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu licences piešķiršanai un sagatavo speciālu atļauju. Jāiesniedz: iesniegums licences saņemšanai veterinārās aptiekas atvēršanai, iesniegumā norādītie dokumenti vai dokumentu kopijas.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments