Speciāla atļauja jeb licence veterinārfarmaceitiskajai darbībai
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai centrālajā aparātā iesniedz iesniegumu licences saņemšanai veterinārfarmaceitiskās darbības uzsākšanai vai nosūta to PVD e-dokumenta formā (e-parakstīts iesniegums) uz PVD e-pasta adresi. Licencēšanas komisija izskata iesniegumu, pārbauda iesniedzēja atbilstību likuma noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu licences piešķiršanai un sagatavo speciālu atļauju. Jāiesniedz: iesniegums licences saņemšanai veterinārās aptiekas atvēršanai, iesniegumā norādītie dokumenti vai dokumentu kopijas.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
PVD ģenerāldirektors.
Atgādinājums
Lai uzsāktu veterinārās aptiekas darbību, veterinārā aptieka jāreģistrē PVD uzraudzības objektu reģistrā un jāsaņem licence.
Brīdinājums
Administratīvais sods fiziskajām personām vai valdes loceklim no 280 līdz 700 euro, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas un atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.08.