Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils novada dome
Īss apraksts:
Sniegt atzinumu par ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzītas par trūcīgu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Dokumenti
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2