Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts ietver sevī pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai un pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt siltumenerģijas piegādes pabalstu un individuālās apkures pabalstu kurināmā iegādei ir šādām Daugavpils novada iedzīvotāju kategorijām, kuras savu pamatdzīves vietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Daugavpils novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzīvokļa pabalsta saņemšanai persona vai viņas likumiskais pārstāvis attiecīgās Daugavpils novada pagasta pārvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu (izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt pakalpojumu sniedzējam, vai izsniegt mantiskā veidā);
2. iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu;
3. iztikas līdzekļu deklarāciju un dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;
4. izziņa par pensijas apmēru;
5. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
6. izziņu no mācību iestādes, ja bērns bārenis pēc 18 gadiem turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītības mācību iestādes dienas nodaļā;
7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu izziņu par personu ienākumiem pēdējos 3 mēnešos;
8. Daugavpils novada Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt no personas papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu;
Pabalsta pieprasītājs iesniedz dokumentus attiecīgajā Daugavpils novada pagasta pārvaldē, kuras sociālā darba speciālists izskata iesniegtos dokumentus, sagatavo lēmuma projektu un iesniedz Sociālajā dienestā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki