Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts ietver sevī pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai un pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt siltumenerģijas piegādes pabalstu un individuālās apkures pabalstu kurināmā iegādei ir šādām Daugavpils novada iedzīvotāju kategorijām, kuras savu pamatdzīves vietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Daugavpils novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2