Aprūpe mājās (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Klientam, atbilstoši noslēgtajam līgumam, tiek sniegti šāda veida aprūpes mājās pakalpojumi:
1. pastāvīga aprūpe personām, kuras vecuma vai fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem, t.i.,1.un 2. grupas invalīdiem un pensionāriem;
2. pagaidu aprūpe personām, kas slimības vai atveseļošanās periodā nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem;
3. pagaidu aprūpe ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem.
Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes pakalpojumus, tiek noteikti 4 aprūpes pakalpojumu līmeņi, kuros ir atrunāti veicamie darba uzdevumi, apmeklējumu laiks, darba ilgums un samaksa par pakalpojumu:
1. aprūpes līmenis ( līdz 16 stundām mēnesī):
1.1. pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde,
1.2. grīdas mitrā uzkopšana,
1.3. gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā,
1.4. komunālo un citu maksājumu kārtošana,
1.5. ģimenes ārsta izsaukšana,
1.6. preses pasūtīšana,
1.7. informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana,
1.8. malkas saņemšana,
1.9. ūdens ienešana, iznešana,
1.10. atkritumu iznešana,
1.11. logu mazgāšana 1 reizi gadā,
1.12. aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā,
1.13. citi pakalpojumi;
2. aprūpes līmenis (līdz 24 stundām mēnesī), ietver 1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
2.1. pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu,
2.2. palīdzību vannošanā;
3.aprūpes līmenis (līdz 32 stundām mēnesī), ietver 1.un 2. aprūpes līmeņa
aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
3.1. palīdzību medikamentu lietošanā,
3.2. fizisko aktivitāšu veicināšanu,
3.3. krāsns kurināšanu;
4.aprūpes līmenis (līdz 48 stundām mēnesī), ietver 1., 2.un 3.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
4.1. palīdzību ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšanu,
4.2....
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā
(Daugavpils novada dome; saistošie noteikumi; 13; 2010.03.10.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
DAUGAVPILS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
tālr. 654 22238
fakss. 654 76810
e-pasts: dome@dnd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.09.21.