Nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
VID tiek reģistrētas nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā un vienlaikus tiek sniegta informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Ārvalstu subjektam ir pienākums 10 dienu laikā no to darbības uzsākšanas Latvijā reģistrēt nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā, kā arī sniegt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrējot VID nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā, ārvalstu subjekts iesniedz:
• pieteikumu “Nodokļu maksātāja (cita subjekta) reģistrācijas lapa” (Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 2.pielikums);
• nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā nepieciešams iesniegt visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišanu. Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru;
• dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta reģistrāciju attiecīgajā valstī, ja attiecīgās ārvalsts tiesību aktos ir paredzēta reģistrācija, bet, ja šāda reģistrācija likumā nav paredzēta, kā arī tiek atvērta ārvalsts organizācijas pārstāvniecība, – citu dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta vai organizācijas tiesisko statusu attiecīgajā valstī.

Ārvalstu subjekts, reģistrējoties VID nodokļu maksātāju reģistrā, informāciju un dokumentus par patiesajiem labuma guvējiem iesniedz uzreiz, aizpildot pieteikumu “Nodokļu maksātāja (cita subjekta) reģistrācijas lapa” (Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 2.pielikums).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Līvānu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc reģistrācijas dokumentu saņemšanas nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā reģistrē nodokļu maksātāju reģistrā.
Nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā uzskata par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.
Informāciju nodokļu maksātāju reģistra publiski pieejamā daļā par nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā VID ievieto vienas darbdienas laikā VID mājaslapā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID publiskojamo datu bāze