Izziņu un izrakstu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Izzinu izsniedz, ja iesniedzēja civilstāvoklis uz izrakstīšanas brīdi nav spēkā vai ja civilstāvokļa reģistra ieraksts neattiecas uz iesniedzēju; ieraksta izrakstus, kopijas – pēc tiesas, izmeklēšanas iestāžu, dzimtsarakstu nodaļas pieprasījuma. Personas, kurām nepieciešams saņemt izziņas no civilstāvokļa aktu reģistriem, var tās saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot, nosūtot pa pastu vai uz nodaļas oficiālo e-pastu vai izmantojot e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu. Saņemot klātienē, uzrāda personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotās personas - pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ja reģistrs neattiecas uz personu, kura pieprasa dokumentu, personai jāpierāda savu tiesisko ieinteresētību attiecīgā civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošās izziņas saņemšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Izziņas no Civilstāvokļa aktu reģistriem izsniegšana notiek 2 darba nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc pašvaldības nodevas samaksas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz
- iesniegums;
- Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
- pilnvarotai personai – notariāli apliecinātas pilnvaras oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija: