Atļauja vīna, raudzēto dzērienu un vai pārējo alkaholisko dzērienu ražošanai
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Gulbenes novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma veidlapa
Gulbenes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā var saņemt iesnieguma veidlapu un aizpildīt to, vai aizpildītu nosūtīt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz dome@gulbene.lv.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 66954879, 64473257
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma aizpildīšana
Iesniegumam obligāti pievienojamie dokumenti:

1. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija,

2. Ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša
dokumenta kopija,

3.Telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Gulbenes novada pašvaldība
Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC