Pašvaldības pabalsta piešķiršana bēru gadījumā (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir apbedīšanas organizēšanai 190.00 euro apmērā par mirušo, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 3 kalendāros mēnešus pēc kārtas bija Salaspils novada administratīvā teritorija.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Pabalstu izmaksā personai, kura ir uzņēmusies apbedīšanas organizēšanu.
Termiņš:
Pabalstu pārskaita uz personas pieteikumā norādīto kontu kredītiestādē 2 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Persona iesniedzot iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, uzrāda miršanas apliecības oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pozitīva lēmuma gadījumā pabalstu pārskaita uz personas pieteikumā norādīto kontu kredītiestādē 2 darba dienu laikā, negatīva - informē par atteikuma iemesliem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus