Pabalsta piešķiršana personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldības pabalsts personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā.
Termiņš:
Pabalstu piešķir 76.00 euro apmērā, vienu reizi gadā uz Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dienu – 26.aprīlī.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Persona iesniedz  iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Personai iesniegums ir jāiesniedz vienu reizi, izņemto gadījumus, ja ir mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai vai ir nepieciešams veikt citas izmaiņas (piemēram, kad  ir mainījies kredītiestādes konta numurs).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pozitīva lēmuma gadījumā pabalstu pārskaita uz personas pieteikumā norādīto kontu kredītiestādē, negatīva - informē par atteikuma iemesliem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus