Pabalsta piešķiršana personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldības pabalsta piešķiršana personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, var pretendēt uz pašvaldības pabalstu, ja brīvības atņemšanas iestādē atradusies ne mazāk kā 6 kalendāros mēnešus un, ja personas esošā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada administratīvā teritorija ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms notiesājošā sprieduma spēkā stāšanās.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Persona iesniedzot iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, pievieno izziņas kopiju no ieslodzījumu vietas pārvaldes (uzrādot oriģinālu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pozitīva lēmuma gadījumā pabalstu pārskaita uz personas pieteikumā norādīto kontu kredītiestādē, negatīva lēmuma gadījumā informē par atteikuma iemesliem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus