Atļauja nepilsoņiem zemes iegādei (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Nepilsonim nepieciešams saņemt izziņu iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu, kurš atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums, lai nepilsonis saņemtu izziņu iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu. Iesniegumā norāda nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam pievienojams darījuma akta (pirkuma-pārdošanas līgums, dāvinājuma līgums, mantojuma apliecība vai tiesas spriedums u.c.) noraksts vai kopija, uzrādot oriģinālu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Lēmuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas tiek sniegta atbilde atbilstoši pieprasīšanas izvēlei - klātienē, pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus