Adrešu un nosaukumu piešķiršana (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Adreses vai nosaukumu piešķiršana vai mainīšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziska un juridiska persona, kas ir nekustamā īpašuma Salaspils novadā īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai minēto personu pilnvarotais pārstāvis.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts un izpilddirektora rīkojums par adreses piešķiršanu tiek sagatavots 10 darba dienu laikā.
Ja ir nepieciešams piešķirt māju nosaukumu, iesniegums tiek izskatīts un domes lēmums par adreses piešķiršanu tiek sagatavots 20 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
1) Klients aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC);
2) Nekustamo īpašumu daļas speciālisti izskata iesniegumu un izvērtējot viņu  rīcībā esošo informāciju sagatavo izpilddirektora rīkojuma projektu.
Ja tiek piešķirts māju nosaukums, sagatavo domes lēmumprojektu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Lēmuma saņemšana
Izpilddirektora rīkojums (ja tiek piešķirts māju nosaukums - domes lēmums) tiek nosūtīts klientam pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus