Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā, kas ir preču pārdošana kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
1.Pieteikumu pašvaldībai iespējams iesniegt vienā no trim veidiem:

1.1. Persona ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk AAC) Līvzemes ielā 8, Salaspilī paņem rindas reģistrācijas numuriņu un aizpildīto pieteikumu kopā ar pielikumiem iesniedz AAC darbiniekam, kurš iesniegumu reģistrē. Pēc klienta pieprasījuma, AAC darbinieks izsniedz pieteikuma kopiju ar atzīmi par saņemšanas datumu un pieteikuma reģistrācijas numuru.

1.2. Persona pieteikumu var nosūtīt pa pastu uz adresi Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169.

1.3. Elektroniski pieteikumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, var nosūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pastu   dome@salaspils.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Lēmuma saņemšana
2. Persona saņem atļauju vai atteikumu izsniegt atļauju:

2.1. uz iesniegumā norādīto adresi:

2.2. uz e-pastu, no kura nosūtīts pieteikums vai kas norādīts pieteikumā, ja pieteikumā ir izdarīta atzīme par vēlmi saņemt atbildi e-pastā;

2.3. ierodoties  klātienē AAC, ja pieteikumā ir izdarīta atzīme par vēlmi saņemt atbildi AAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus