Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils novada dome
Īss apraksts:
Sociālais dienests pieņem lēmumu par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu,
kad ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības
stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos.
Vienreizējo pabalstu piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot
vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu ģimenes (personas)
individuālu pamatvajadzību izvērtējumu.
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā nepārsniedz 200,00 euro apmēru vienai ģimenei vai
personai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, kurā
iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru, pievienojot atbilstošus dokumentus,
bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki