Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu, kad ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā un daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības ārkārtas situācijā:
1. stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos;
2. atsevišķu situāciju risināšanai.
Vienreizējo pabalstu var piešķirt bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, bet
ņemot vērā ārkārtas situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu ģimenes
(personas) individuālu pamatvajadzību izvērtējumu.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā nepārsniedz 142,29 euro apmēru vienai ģimenei
vai personai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Daugavpils novada dome
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālo drošību
(Saeima; likumi; 1995.10.05.)
Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā
(Daugavpils novada dome; noteikumi; 4; 2010.03.10.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
DAUGAVPILS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
tālr. 654 22238
fakss. 654 76810
e-pasts: dome@dnd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.05.10.