Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana (Strenču novada dome)
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai
kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata
personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo
ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata
personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja reģistrs
gājis bojā, bet reģistru anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri
par vienu un to pašu faktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - persona, kura atklāj kļūdas civilstāvokļa dokumentos un vēlas veikt izmaiņas, vai kuras civilstāvokļa reģistri gājuši bojā, iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā un izsniedz jaunu apliecību. Ārvalstīs reģistrētos civilstāvokļa reģistru ierakstus atjauno uz tiesas sprieduma pamata
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki