Vietas maiņa no vienas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes uz citu (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Vecāki pie noteiktiem nosacījumiem var mainīt pašvaldības PII Salaspilī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotājs, kura bērns apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.
Termiņš:
3 darba dienu laikā vecākiem tiek nosūtīts lēmums.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Vienošanās ar citu vecāku
Vecāks atrod citu personu, kura vēlas mainīt jau piešķirto vietu pašvaldības PII uz citu Salaspils PII un bērni ir vienāda vecuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Iesnieguma iesniegšana
Abu bērnu vecāki aizpilda iesnieguma formu un kopā iesniedz to Apmeklētāju apaklpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene
Salaspils apmeklētāju apkalpošanas centrs
Saulkalnes apmeklētāju apkalpošanas centrs
3. solis / Lēmuma saņemšana
Izglītības daļas darbinieks 3 darba dienu laikā sagatavo lēmumu un nosūta vecākiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus