Vietas piešķiršana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē vasaras periodā(Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
PII ir tiesības vasaras periodā pārtraukt pedagoģisko procesu līdz četrām nedēļām pedagogu atvaļinājuma laikā.

PII vadītājam ir pienākums katru gadu līdz 31.janvārim informēt vecākus par iestādes darbības pārtraukumu vasaras periodā.

Vecāki iesniedz iesniegumu, kuru bērni apmeklē pašvaldības PII un ir nepieciešams pirmsskolas izglītības pakalpojums arī vasaras mēnešos.

Uz vecāku iesnieguma pamata pašvaldība komplektē PII grupas vasaras periodam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotājs, kura pirmsskolas vecuma bērns apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.
Termiņš:
Maija mēnesī Izglītības daļa sagatavo informāciju par vietas piešķiršanu vasaras periodā citā pirmsskolas izglītības iestādē. Vecāki informāciju saņem savā pirmsskolas izglītības iestādē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Vecāki par vēlmi izmantot pirmskolas izglītības pakalpojumu vasaras periodā informē no 1.marta līdz 30.aprīlim, iesniedzot iesniegumu attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē. Vienlaikus vecākiem līdz 30.aprīlim jāiesniedz iesniegums par citas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu, ja iestāde, kuru apmeklē bērns, tiek slēgta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Salaspils apmeklētāju apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Informācijas saņemšana
Līdz 10.maijam Izglītības daļa sagatavo vecākiem informāciju par piedāvāto vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē – jūnija mēnesim un līdz 25.maijam – jūlija un augusta mēnešiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma saņemšana
Ja vecāki maksu par ēdināšanas pakalpojumu pirmskolas izglītības iestādē vasaras periodā ir veikuši norādītajā termiņā un apmaksāta rēķinā norādītā summa, Izglītības daļa 3 darba dienu laikā sagatavo lēmumu par piešķirto vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus