Laulības reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā.
Pēc iesnieguma pieņemšanas notiek izsludināšana, izliekot sludinājumu uz vienu mēnesi Dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā.
Laulību Dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc izsludināšanas termiņa (viena mēneša), ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām.
Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
31
Termiņš:
Pēc iesnieguma saņemšanas notiek laulības izsludināšana, izliekot sludinājumu par laulībām Dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā uz vienu mēnesi. Laulības var notikt 1 mēnesi un 1 dienu pēc laulību iesnieguma iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Laulību var noslēgt, ja dzimtsarakstu nodaļai izsludinā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2