Laulības reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā.
Pēc iesnieguma pieņemšanas notiek izsludināšana, izliekot sludinājumu uz vienu mēnesi Dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā.
Laulību Dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc izsludināšanas termiņa (viena mēneša), ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām.
Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
31
Termiņš:
Pēc iesnieguma saņemšanas notiek laulības izsludināšana, izliekot sludinājumu par laulībām Dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā uz vienu mēnesi. Laulības var notikt 1 mēnesi un 1 dienu pēc laulību iesnieguma iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Laulību var noslēgt, ja dzimtsarakstu nodaļai izsludinā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
LR TM Dzimtsarakstu departaments vai tiesa
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
tālr. 654 22238
fakss. 654 76810
e-pasts: dome@dnd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2015.12.08.