Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN saņemšana (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pašvaldības par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu Salaspils novada domei iesniedzt:
1) parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu dome@salaspils.lv;
2) izmantojot portālu www.latvija.lv  izvēloties - “Iesniegums iestādei” izmantojot internetbankas vai citus autorizācijas rīkus;
3)iesniedzot iesnieguma oriģinālu klātienē vai izmantojot pasta starpniecību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija: