Personas dzīvesvietas deklarēšana (Durbes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to pašvaldībā. Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Pēc ziņu reģistrēšanas datu bāzē, personai tiek izsniegta izziņa par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iestādē dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu aizpilda pašvaldības darbinieks un persona to paraksta.

Jāuzrāda:
1) personas pase - jāuzrāda oriģināls;
2) Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
3) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
4) ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība (jāuzrāda oriģināls).
Jāsamaksā nodeva.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dunalkas pagasts
Durbes novada dome
Durbes pilsēta
Vecpils pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dunalkas pagasts
Durbes novada dome
Durbes pilsēta
Vecpils pagasts