Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti- pabalsts ēdināšanai bērniem ar invaliditāti (Priekuļu novads)
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai ir bērniem ar invaliditāti, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādes, mācās pamatizglītības iestādēs, kā arī vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pabalstu ēdināšanai var piešķirt arī pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja bērns ar invaliditāti bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidusskolās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna ar invaliditāti likumiskais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālais dienests ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu  laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumentu, kas apliecina, ka bērns turpina mācības pirmskolas vai vispārējās izglītības iestādē, vai profesionālajā skolā, vai vidusskolā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālais dienests
Sociālais dienests (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā)
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Priekuļu novada pašvaldības Sociālais dienests.
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Sociālais dienests sniegtās ziņas  pārbauda, izmantojot pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemti nepieciešamie dokumenti. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests personai paziņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 64130525
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija: