Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēju paziņojumu izskatīšana par komercdarbības uzsākšanu
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Komersants Veselības inspekcijai paziņo par komercdarbības uzsākšanu – dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas jomā
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Jebkurš komersants
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pirms komercdarbības uzsākšanas – dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas komersants Veselības inspekcijā iesniedz elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) iesniegumu atbilstoši 2010. gada 13. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.350 pielikumam iesniegumu, kam pievieno to darbinieku (speciālistu) sarakstu, kuri sniegs pakalpojumu, un viņu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas kārtību. Nepieciešamie dokumenti:
Atbilstoši 2010.gada 13. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu" 2. punkta nosacījumiem.
Ar juridisko personu sarakstu, kas paziņojušas par komercdarbību, iespējams iepazīties šeit http://www.vi.gov.lv/uploads/files/DDD_20_11_2018.xls
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67081593
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki