Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana (Priekuļu novads)
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam sociālais dienests izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā novērtē personas atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam un pieņem lēmumu par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu vai par atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina statusa piešķiršanas nepieciešamību atbilstoši pieprasītajam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālais dienests
Sociālais dienests (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā)
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts
Pasts Priekuļu novada pašvaldības Sociālais dienests.
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Sociālais dienests sniegtās ziņas pārbauda, izmantojot pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo informāciju, sagatavo deklarāciju, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests lēmumu par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemti nepieciešamie dokumenti. Par pieņemto lēmumu Dienests iesniedzējam paziņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 64130525
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija: