Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir, aprēķina un izmaksā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura ieguvusi trūcīgas personas statusu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālais dienests 10 darba dienu laikā novērtē personas vajadzību pēc sociālās palīdzības pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina pabalsta nepieciešamību, atbilstoši pieprasītajam pabalsta veidam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Sociālais dienests
Sociālais dienests (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā)
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Sociālais dienests sniegtās ziņas pārbauda, izmantojot pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo informāciju, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests lēmumu par pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemti nepieciešamie dokumenti. Par pieņemto lēmumu Dienests iesniedzējam paziņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 64130525
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija: