Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā (Priekuļu novads)
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir:
1. katastrofu gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai krīzes situācijā, ja nav iespējams saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību;
2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz EUR 300.00 vienai ģimenei (personai), ja tā savas pamatvajadzības  nespēj nodrošināt saviem spēkiem un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai) neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālais dienests 10 darba dienu laikā novērtē personas vajadzību pēc sociālās palīdzības pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1