Labklājības ministra atļauja bērna adopcijai uz ārvalstīm
Izvēlētā organizācija: Labklājības ministrija
Īss apraksts:
Adopcijas atļaujas izsniegšana ārzemniekam, kuram nav pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, vai ārvalstīs dzīvojošai personai, lai tā varētu adoptēt bērnu Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kura ir ārzemnieks, kuram nav pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, vai ārvalstīs dzīvojoša persona (arī Latvijas pilsonis (nepilsonis)).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā rajona tiesa.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Adopcijas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 111; 2003.03.22.)
Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 1993.09.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Labklājības ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, Skolas iela 28, Rīga, LV - 1331
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2015.12.08.