Pabalsts vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Atbalsta pasākums paredzēts vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem, kuras, pārvietojoties dzīvojamās ēkas iekšējā vidē, izmanto tikai ratiņkrēslu.
Vides  pielāgošana – mājokļa  iekšējās  vides pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajiem palīglīdzekļiem, t.sk. tehniskajiem palīglīdzekļiem,  kas  nav  iekļauti  Ministru  kabineta  noteikumos  par  tehniskajiem palīglīdzekļiem (piemēram, atbalsta rokturīši, stacionārā sliežu pacēlāju sistēma, kas sevī apvieno pacelšanas ierīci un pārvietošanas līdzekli, u.c.).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura: ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona ar I grupas invaliditāti; neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē vai ieslodzījuma vietā; savu  pamata  dzīvesvietu  deklarējusi  Līvānu  novada  administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā; dzīvo  sev  vai  ģimenes  loceklim  piederošā  mājoklī  vai  uz  īres  līguma pamata pašvaldībai vai privātpersonai piederošā mājoklī, kas ir spēkā vismaz piecus gadus, no atbalsta pasākuma pieprasīšanas dienas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pieņemto lēmumu var apstrīdēt Līvānu novada domē un Līvānu novada  domes  pieņemto  lēmumu  var  pārsūdzēt  tiesāAdministratīvā  procesa likumānoteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Atbalsta pasākumus Līvānu novada Sociālais dienests nodrošina  rindas  kārtībā Līvānu novada pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros, neizvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Līvānu novada dome
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.15.